Søk - Tagger
Søk - Innhold
Fotballutstyr
Søk - Tagger
Søk - Innhold
Logg inn
Registrere


Handle Puma.com

Fotball Aerobic Fitness

Aerob kondisjon er en viktig fysisk variabel å vurdere i fotball på toppnivå siden elitespillere dekker 10-12 km under en konkurransekamp med en gjennomsnittlig intensitet på ~ 70% av deres maksimale oksygenopptak (VO2max) (Bangsbo et al., 2006; Stolen et al., 2005). Fotballtreningsøvelser og aktiviteter knyttet til utvikling av aerob kondisjon i fotball.

Underkategorier kategorier~~POS=HEADCOMP

Aerobe SSG-er

Aerob fotballtrening bestemmer nivået du kan ta inn og bruke oksygen til å utføre en aktivitet på. En aktivitet som å gå legger ikke mye stress på kroppen din, og de fleste kan takle denne aerobe aktiviteten. Aerobic aktiviteter er aktiviteter som jogging, hvor du kan fortsette uten å bli for sliten. Du jobber med en hastighet som betyr at du ikke blir helt trøtt eller andpusten. Aerob trening vil redusere nivået som denne utmattelsen finner sted, og vil gjøre hjertet og lungene mer effektive for trening.

Aerobe treningsøvelser

Aerobic Fitness fotballøvelser og kondisjoneringsprogrammer og øvelser for fotball. Disse treningsøvelsene og -øvelsene for fotball tar sikte på å spesifikt trene de aerobe energisystemene og øke fotballspillernes aerobe treningskapasitet.

Aerobic Fitness Science

Artikler relatert til fotballtrening. Inkludert fotballtreningsteori, fotballtesting og vitenskapelige studier relatert til fotballtrening

5 typer fotballtrening (effekter på aerob trening)

Fotballtrening kan deles inn i seks hovedklassifiseringer. En kombinasjon av disse forskjellige typer trening anses å være optimal for aerob trening. Å blande kontrollert intervalltrening med småsidige spill regnes som den typiske moderne tilnærmingen til fotballtrening.

  • Intervalltrening
  • Gjentatt sprintrening
  • Småsidige spill
  • Hastighets- og smidighetstrening
  • Kretsopplæring

Intervalltrening

Det er lenge fastslått at intervalltrening historisk er en av grunnlaget for fotballtrening. De fordelaktige aspektene fra intervalltrening om aerob utholdenhet er rapportert i studier i profesjonell fotball (Wong et al., 2010).

I tillegg har studier med ungdomsspillere på konkurransedyktig / elitenivå også vist de positive treningseffektene av strukturert intervalltrening over en periode (Bravo et al., 2007, Helgerud, J, 2004). Anaerob utholdenhet forbedret i et 8-ukers kondisjoneringsprogram ved bruk av intervalltrening (Sporis et al., 2008)

Fysiske tilpasninger sett i en studie av (Hoff et al., 2002) var som følger: a) VO2max, b) laktatterskel, c) løpsøkonomi, d) tilbakelagt avstand (6.4-20%) i en kamp, ​​e) antall spurter (100%), f) antall involveringer med ball (+ 24%), g) arbeidsintensitet, h) 200-2400m-tester (4.2-7.9%).

Enkle eksempler på strukturerte treningstester for fotballintervaller viste at utføring av 4 x 4 sett med 90-95% av maksimal hjertefrekvens med 3 min jogperioder, to ganger i uken økte spillernes aerobe kapasitet (Bravo et al., 2007, Helgerud et al., 2001, Impellizzeri et al., 2006). Å utføre 4 x 4 sett med 90-95%, med 3 minutters joggjenoppretting ved økt frekvens, har også tydelig vist forbedringer i kondisjonskapasiteten. 3-4 ganger per uke ble fordelene vist over en fem ukers periode på U5-spillere (Sporis et al., 2008). Det samme har blitt vist i andre gratis studier i lengre perioder (4-8 uker) (Dellal et al., 2012, Iaia, FM et al., 2009, Sporis et al., 2008).


Gjentatt sprintrening

Evnen til å utføre gjentatte sprinter over varierende avstander er det kritisk i fotball (fotball). For testformål kan gjentatte sprinter klassifiseres som flere spurter, ofte med ufullstendige gjenopprettingsperioder på grunn av uforutsigbarheten til en kamp. Flere studier for gjentatt sprintrening har vist forbedringer i aerob utholdenhet (Meckel et al., 2009, Mujika et al., 2010, Buchheit et al., 2010). Ungdomsspillere har også vist økt aerob utholdenhet med 40 meter gjentatt sprintrening med maksimal intensitet (Tonnessen et al., 2011).


Småsidige spill

Spesifisiteten til trening på småsidede spill gjør det til et ideelt format for å trene spillere. Kontrollerte småsidige spill involverer spesifikke fotballbevegelser og kombinerer teknisk og taktisk trening og kondisjonering til en treningsøvelse. Småsidige spillstudier har vist bevis på følgende fysiske tilpasninger hos fotballspillere, betydelig økning i aerob utholdenhet (Hill et al., 2009, Mallo et al., 2008). Øker også VO2 Max kapasitet hos både elite- og ungdomsspillere (Jensen et al., 2007, Chamari et al., 2005) og forbedret løpehastighet ved laktatterskel (Impellizzeri, et al., 2006). I tillegg viste bruk av småsidige treningsspill i sesongen positive effekter på gjentatt sprint.
Negativene ved småsidige spill kondisjonstrening vises i manglende evne til å kontrollere spillernes arbeidsfrekvens, deres overbelastning, bevegelse og dermed intensitet. Den tilfeldige karakteren til kravene til småsidige spill kan bare kontrolleres til en viss grad. Vanskeligheten med å kontrollere intensiteten er vist i studier (Lite, 2009). Det må tas hensyn til spillernes posisjonskrav i småsidige spill, ytelsen på motstanderne og / eller motivasjonsnivå osv.
Av disse grunner foreslås det at en kombinasjon av treningsmetoder brukes for å optimalisere spillernes treningsnivåer optimalt.


Speed ​​& Agility Training

Noen studier (i lignende idretter) har funnet en moderat sammenheng mellom hastighets- og smidighetsøvelser / øvelse og en økning i aerob kondisjon (Buchheit et al., 2010).


Kretsopplæring

Et mer begrenset område for treningsforskning, noen studier har sådd effekten av fotballkretsopplæring på aerob kondisjon. Forbedringer ble sett i begge VO2 MAX etter 20 treningsøkter (to treningsøkter / uke) i 10 uker. Spillerne utførte fire sett med 3 minutters restitusjonsjogging med 70% maks puls (Hoff et al., 2002). Chamari (2005) viste også lignende resultater ved bruk av kretsopplæring.