Søk - Tagger
Søk - Innhold

Fotballøvelser og fotballtrening

500+ fotballøvelser og økter.    Se fotballøvelser


Fotballøvelser og fotballtrening


500+ økter og videoer for fotballtrening.
Kombinere vitenskap og fotball.

Se fotballøvelser
Fotballutstyr
Søk - Tagger
Søk - Innhold
Logg inn
Registrere


Handle Puma.com


Introduksjon

PSC-prosjektet tar sikte på å videreutvikle intelligensfotballtrening og blande Neurological and Sports Science til fotballopplæring. Gir et rammeverk for effektive og effektive opplæringsøvelser for å utvikle læringsmiljøer i fotball.

Mer om oss

Vårt oppdrag er å lage progressive og moderne fotballtreninger i samsvar med moderne coachingmetodikk og nevrologisk vitenskap. Vi foreskriver ingen metode eller styrende organ.


Treningsmodell

Opplæringsmodellen består av øvelser kategorisert av 'Spillets faser' og videre avgrenset av fysisk plassering på fotballbanen (dvs. tredjedeler). Sessioner og treningsaktiviteter (som danner opplæringsmodellen) er utformet i samsvar med prinsippene og forskningen som tilbys av nevrologisk og fysiologisk sportsvitenskap. Spillmodellen er rettet mot å utvikle spillere for å spille moderne elite og profesjonell fotball. Gir eksponering mot utfordrende kognitive miljøer i kombinasjon med teknisk kompetanseutvikling.

Grunnlaget for rammen er "Taktisk periodisering". En treningsmetodikk som mener at ingen elementer i spillet skal trenes isolert og bør inkludere strategier og mønstre av system (er) av spill (dvs. spillmodell). Foreninger med 4-faser av spill i et spill (angripende organisasjon, forsvarsorganisasjon, angrepet overgang, forsvare overgang) er innebygd med treningsprogrammet. Med treningsøvelser og økter trener i kombinasjon de tekniske, taktiske, fysiologiske og psykologiske elementene i spillet. Opplæringsmiljøer bør nøye speile kravene til en kamp, ​​og ta hensyn til behovet for overbelastningsprinsipper der det kreves for en bestemt ønsket treningseffekt.

lær MER Bla gjennom fotballbor


Veiledende prinsipper

Treningsbiblioteket er en samling grunnleggende øvelser som adresserer utviklingen av både de gjensidig avhengige fysiologiske og psykologiske systemene sammen. Dessverre har tradisjonelle coachingmetoder vært sentrert rundt primært isolert teknisk ferdighetsutvikling.

lær MERPSC Community