Søk - Tagger
Søk - Innhold
Fotballutstyr
Søk - Tagger
Søk - Innhold
Logg inn
Registrere


Handle Puma.com

Etterbehandling fotballøvelser og skyteøvelser for en rekke aldersgrupper.  Etterbehandling viktige coachingpoeng

Fotballøvelser 9-11 år

Fotballøvelser og øvelser for å utvikle fotballteknikk er etablert i disse øvelsene i de første årene av spillerutviklingen. Disse treningsøktene er under ingen eller begrenset press i de tidlige utviklings- og ferdighetsinnhentingsfasene.

Motsatte skyting

Etterbehandling øvelser med elementer av trykk (enten passiv eller aktiv) som krever at fotballspillerne utvikler etterbehandlingsteknikk under press.

Tekniske etterbehandlingsøvelser

Etterbehandling øvelser som plasserer fotballspillere i situasjoner der de er pålagt å bruke spesifikke ferdigheter og teknikker etterbehandling. Det utvikles et høyt teknisk nivå. Vanligvis i motsatte situasjoner.

Fotballøvelser 12-15 år

Mellomøvelser på mellomnivå for spillere som har mestret teknikken for å fullføre / skyte og score med forskjellige deler av kroppen. Disse treningsøktene kan inneholde trykk og mer avanserte ferdigheter.

Fotballøvelser 15-Adlt

Fotballøvelser og økter for avanserte spillere. Utvikler raske reaksjonstider / inkorporerer kondisjon og SAQ / beslutningstaking. Disse treningsøktene ofte med fullt press og begrenset tid.